TERAPI

Ett lyssnande öra och en fullständig närvaro i rummet är det som sker här. Det här är din tid, din egen stund för att få prata om allt mellan himmel och jord som påverkar ditt liv. Under samtalet kommer vi använda oss av olika verktyg som kan få dig att förstå och se dina mönster i ditt liv. De olika verktygen kan bestå av symbolterapi, drömterapi, bildterapi, meditationer, regressioner, sång och dans.

”Du kommer kunna möta grundorsaken och får då bättre kontakt med din kropps behov och känslor”

Varför gå i terapi?

När det uppstår saker i ditt liv du inte reder ut själv kan det vara bra att prata med en terapeut. När du går i terapi får du hjälp med att hitta orsaken till ditt mönster och du får genomleva känslorna du förmodligen tryckt undan länge. En process som kan ta lång tid att förändra själv, kan med hjälp av en terapeut förändras på betydligt kortare tid. Självförtroende handlar om det du gör – att du är en tillit till din kapacitet. Självkänsla handlar om den du är – det rykte du har inuti dig själv.

Varför behandla med olika metoder?

Vi behöver börja med att möta dig precis där du befinner dig idag. Varje individ behöver olika metoder att jobba med som passar in på just dig och dina behov. Ibland behöver vi samtala mer kring barndomen, olika trauman, depressioner, ångest, beroende, fobier och stress. För att sedan gå in mer i ditt inre och eventuella psykosomatiska spänningar och smärtor som satt sig i kroppen. Med hjälp av båda mental och fysisk behandling når du oftast ett bättre resultat och får en annan insikt om hur allt hänger ihop.

Hur arbetar vi SER-terapeuter?

Förståelse för vad som händer i ditt liv, genomlevandet av känslorna (ex. sorgbearbetning, ilska, besvikelse m.m.) och vad du kan göra för att ändra ditt liv. Det är en viktig del av terapin. Ofta använder vi andra verktyg än samtalet för att komma vidare, såsom visualisering, andning och bildterapi, utifrån klientens behov. Kontakt med kroppen, närvaro i nuet och i känslan är central i alla de terapiformer vi arbetar med. Terapeuten arbetar under sekretess.

Varför mår människan psykiskt dåligt och har problem?

När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse, tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd/försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt. Dessa olika blockeringar börjar redan i barndomen och leder till att man ”lever” mer och mer i sin intellektuella värld och får sämre kontakt med sin kropp. Under terapin får du lära dig att möta dina tankar, känslor och kropp istället för att undvika.