Hur lär man sig att bli en riktig kvinna?

“Hur lär man sig att bli en riktig kvinna? Genom att uppmärksamt studera naturen.
Men först och främst måste du lära känna dig själv och acceptera dig som du är. Du skall vara du och ingen annan.”

Vi har byggt upp mallar och arvsmönster sedan långt tillbaka. När du börjar möta och lära känna dig själv kommer du få insikter om att du kanske varit långt ifrån vem du innerst inne är.  Mycket på grund av att du påverkats av andra kvinnor i din omgivning som fått stå som modell för vad man gör och hur man är. Många kvinnor försöker ge sken av att vara något de inte är. Anledningen till det är att de inte tagit sig tid till att gå in i sig själva och upptäcka sitt sanna jag. Det är inte förrän du har gjort helt klart för dig själv vem du är som du kan börja utvecklas till en verklig kvinna.

“En kvinna som lär känna sin innersta natur kan uppväcka alla krafter som slumrat inom henne. Då behöver hon inte längre använda styrka och våld. Hon kan göra allt.
Kvinnans mäktigaste vapen är hennes inre energi som skyddar henne och alla som hon älskar. Därför är det så viktigt att du lär dig hur du skall komma in i din inre värld. I det moderna samhället finns inget intresse för att utforska kvinnans sanna natur. Ända från den dagen hon föds försöker omgivningen istället att förändra och omforma henne”
Men det finns väl också kvinnor som utbildas, många börjar också känna sin fulla frihet att säga vad de vill och kan fritt framföra sina åsikter i olika frågor?

“Det är inte helt och hållet sant för de flesta kvinnor har tagit examen vid skolor som är uppbyggda av män och de skolorna har förstört mycket av kvinnornas sanna natur. När de får en sådan undervisning påverkas hela deras tillvaro och deras kvinnliga uttryck.”
Många yrkeskvinnor har varit tvungna att offra en del av sin egen personlighet, en del av sin egen natur, på professionalismens altare. Det är ett utmärkande drag för den industrialiserade världen”

Man ska inte blanda ihop begreppen utbildning och bildning!
Först behövs bildning, förståelse och insikt. Sedan kan vi utbildas.

En verklig kvinna lyssnar först och främst till sitt hjärta.

“Under inkaimperiets tid fanns en skola som kallades Akllawasi, och den hade en tydligt kvinnlig inriktning. Den försvann för flera hundra år sedan. Men där fick kvinnorna lära sig att bildningen var en del av uppfostran, och den grundlades redan i hemmet. Man visade också att det är kvinnan som är upphovet till det mänskliga samhällets uppkomst och bevarande, det är hon som är det nav som samhället rör sig kring. Att undervisa en man är att forma en individ som kanske inte lämnar något efter sig. Att däremot fostra en kvinna är att forma människorna under flera generationer framåt.

“Kvinnan ska lära ut vad hon kan till andra , hon skall börja med sitt eget hem. Hon gör en plats där det råder frid, lugn, stabilitet och lycka. Hemmet skall vara som ett litet centrum där det finns utrymme för henne att fostra och bilda både sin man och sina barn. Där kan hon kanalisera instinkterna hos var och en av dem, alla kan följa sin unika natur, utveckla sin personlighet och hitta de vägar som passar för just honom eller henne. Det är kvinnan som leder de framåt mot sanningen, godheten och respekten för allt levande, eftersom fostran är liv.

Men kvinnan behöver väl mannen?
Mannen och kvinnan har olika roller, men visst behöver de varandra. En sann man och en sann kvinna har en oändlig kraft.
Det är när du blir förblindad av en man, vilken som helst, och gör dig själv till slav under din passion som du inte har kontakt med din sanna kvinnlighet.
En riktigt sann kvinna överlämnar sig till den man hon själv har valt som sin livskamrat, den man som hon känner att hon kan vandra kunskapens väg tillsammans med.
Hon kan förflytta berg, framkalla regn, finna gömda skatter och bota de mest allvarliga sjukdomar, men hon kan också göra stor skada om det är det hon föresätter sig. Den sanna kvinnan har styrkan att uthärda de mest fruktansvärda uppoffringar, för hon vet att det är Templets grund, att det är den hävstång som får jorden att röra sig, den som får nya idéer att växa fram i mannens huvud och får honom att bli en negativ eller positiv person.
Mänsklighetens räddning ligger i kvinnans händer, och så snart hon har blivit en sann kvinna kommer hon komma i kontakt med andra sanna kvinnor. Och det är de som tillsammans kan rädda jorden.

“Det finns en gammal profetia som säger att jorden under början av det tredje årtusendet skall drabbas av stora klimatförändringar som kommer att påverka människornas hälsa, ekonomi och hela samhällsbygge.
Det kommer en tid när den kvinnliga anden skall vakna igen efter att ha slumrat i mer än 500 år, och det är den som skall ge förutsättningarna för en värld i fred och harmoni.
Så länge kvinnans hjärta fortsätter lysa av kärlek är jorden trygg, men om den kärleken slocknar kommer hatet och nonchalansen att breda ut sig och tillslut förstöra jorden.
Kvinnan är bron som leder fram till evigheten, till moralisk, intellektuell och andlig ordning – det är ett medvetandes tillstånd. När mannen en gång har förstått anledningen till att han har kommit till jorden, när himlen och jorden har förenats, då skall han också förenas med skaparen, och kvinnan är den bro som gör att han kan komma framåt…

Menar du att alla vi kvinnor ska vägleda männen?
Ja det är vårt uppdrag. Vi skall vara deras lärare, och den sanna kvinnan har alltid varit lärare. Mannen är en krävande och nyckfull elev, men kvinnan kan undervisa honom och upplysa honom med ömhet, sanning, enkelhet och tålamod. Det är bara på det sättet som kvinnan kan fullgöra sin verkliga kallelse.

Kvinnan behöver bestämma sig för att konfronteras med sitt öde. Vara beredd på att möta vad som helst, vara stark och ha tillräcklig självkontroll för att konfronteras med de olika starka proven. Rädslan kan övervinnas med stark vilja.

Det finns bara en ledstjärna och det är kärleken

Idealet är inte att skilja mannen från kvinnan, utan att upptäcka hur båda kan komplettera varandra. Den sanna kvinnan är fri och innan hon accepterar en man att bli sin livskamrat lär hon känna honom ordentligt genom att leva tillsammans med honom under en tid. Det är det enda sättet att kunna acceptera en annan människa som hon är, med sina fördelar och nackdelar, och känna efter om man skulle kunna utvecklas och växa tillsammans. Vi behöver lära oss att bemästra vår inre energi.

( Alltså denna bok, denna bok… inkafolkets hemligheter, egna insikter, egen utveckling, nyfikenheten på mig själv och moder jords befolkning, egen erfarenhet och andra kvinnors berättelser och tankar gör mig mer öppen och tacksam för livet.
Jag har inspirerats av att dela med mig till er kvinnor eller givetvis alla män också som med ett öppet sinne vill läsa och reflektera, analysera och känna inåt den text ni läst fram till hit. Jag har citerat många meningar ur boken: Kvinnosjälens Kraft: Inkafolkets hemligheter. En bok jag läst flera gånger under många år och som för varje gång når djupare in i mitt hjärta. Jag rekommenderar alla att läsa den om du är nyfiken på din sanna kvinnosjäls kraft och mötet mellan en man och kvinna i sin sanna utveckling. Nu har jag valt att plocka en liten bit men läs hela boken om du är nyfiken och vill reflektera lite 😉
Passar den inte dig just nu och du inte är på den vägen så är det också precis som det ska i din utveckling mot din sanna själ.

Våra olika livsöden skapar situationer och livskriser som gör att vi får drivkraft att söka kraft och sanning i vårt inre.

Kram
Sabina Söder, Terapeut, Kreativ ledare, föreläsare och Inspiratör

www.south-style.com
 

Lämna en kommentar