Egot – vad är det egentligen?

Det här kan jag skriva mycket om då det är stort och människans största fiende/hinder. Men jag börjar förklara lite utifrån min kunskap/erfarenhet och plockar många bra meningar och förklaringar från Eckhart Tolle´s bok ”En Ny Jord”. Allt för att hjälpa dig förstå dig själv mer och hur egot faktiskt fungerar <3

Egot kan förklaras enkelt med att det är inte DU.  Det är rösten i ditt huvud som låtsas vara du.  Rösten i huvudet berättar en historia som kroppen tror på och reagerar på. Det är de här reaktionerna som uppträder som känslor. Känslorna i sin tur leder energi tillbaka till de tankar som har gett upphov till dem och förstärker dem på så sätt. Det här är den onda cirkeln mellan icke iakttagna tankar och känslor, som ger upphov till emotionellt tänkande och till sinnets emotionellt färgade och påhittade berättelser. Egots emotionella komponent skiljer sig från person till person. Hos somliga är egot större än hos andra. Tankar som väcker känslomässiga reaktioner i kroppen kan ibland uppstå så snabbt att kroppen redan har hunnit svara med en känsla, och känslan har hunnit omvandlas till en reaktion, innan sinnet har hunnit sätta ord på dem.  De här tankarna kallas för outtalade, omedvetna antaganden. De har sitt ursprung i en persons upplevelser i det förflutna, oftast i den tidiga barndomen.

Nästan alla människors kroppar utsätts för en hel del stress och påfrestningar, inte från några yttre faktorer utan inifrån, från sinnet och tankarna. ( kanske låter provocerande för en del av er, men ju mer insatt du blir i hur egot faktiskt fungerar kommer du kunna förhålla dig till livets händelser ur ett helt annat perspektiv ). Du kan aldrig ta ansvar för hur någon annan människa beter sig mot dig, men med kunskapen och insikten om ditt sanna jag kommer du inte reagera på samma gamla sätt längre. Du tar kontrollen medvetet och egots röst blir svagare och svagare…

Vi behöver kunna skilja på positiva känslor som kommer från egot och djupare känslor som härrör från ditt naturliga tillstånd av kontakt med varandet. Positiva känslor som kommer från egot innehåller redan sin motsats, som de snabbt kan förvandlas till. Några exempel: Vad egot kallar kärlek är ägandebegär och beroende som på en sekund kan förvandlas till hat. Förväntningar inför en kommande händelse , som i själva verket är egots övervärdering av framtiden, förvandlas lätt till sin motsats – missräkning och besvikelse – när händelsen är över och inte uppfyllt egots förväntningar. Beröm och erkännande får dig att känna dig glad och levande ena dagen; att få kritik och bli ignorerad får dig att känna dig modfälld och olycklig nästa dag. Glädjen över en vild fest förvandlas till dysterhet och baksmälla nästa morgon. Det finns ingenting bra utan något dåligt, inga höjdpunkter utan bottenlägen.

Känslor som uppstår ur egot kommer från sinnets identifikation med yttre faktorer, som naturligtvis alla är obeständiga och kan förändras i vilket ögonblick som helst. De djupare känslorna är egentligen inte känslor utan tillstånd som härrör från Varandet. Känslorna existerar i motsatsernas värld. Varandet kan skymmas bakom yttre ting, men det har ingen motsats. Det kommer inifrån dig i form av den kärlek, glädje och frid som är aspekter av din sanna natur.

På grund av människans benägenhet att vidmakthålla gamla känslor bär nästan alla omkring på en ansamling av gammal känslomässig smärta i sitt energifält – det som Eckhart Tolle kallar för ”Smärtkroppen”. Vi kan lära oss bryta vanan att samla på oss och vidmakthålla gamla känslor. Vi kan göra det genom att flaxa med vingarna, bildligt talat, och avhålla oss från att ägna tankar åt det förflutna, oavsett om något hänt igår eller för 30 år sedan. Vi kan lära oss att inte hålla situationer och händelser levande i våra tankar och känslor utan istället ständigt leda tillbaka vår uppmärksamhet till det jungfruliga, tidlösa nuet. Då blir själva vår närvaro till vår identitet, snarare än våra tankar och känslor.

De rester av smärta som lever kvar från starka negativa känsloupplevelser som du inte helt och hållet har mött, accepterat och sedan släppt taget om utgör tillsammans ett energifält som lever kvar i kroppens celler.  Det består inte bara av barndomens smärta utan också av smärtsamma känslor som tillkommit senare under ungdomen och ditt vuxna liv, varav många har skapats av egot´s röst. Det är den känslomässiga smärta som är din oundvikliga följeslagare när en falsk självbild är själva grunden för ditt liv.

Det här energifältet, som består av gamla men fortfarande i högsta grad levande känslor och som återfinns hos nästan alla människor –  är smärtkroppen.

Slutligen i detta inlägg vill jag säga att det här med smärtkroppen och egot är stora bitar att våga möta och inte direkt något som görs på en gång. Men av egen läknings erfarenhet , med min erfarenhet av klienters läkningsprocesser där jag ser och känner den sanna förändring som uppstår i människan, är inre resan enormt viktig för att just förstå vårt inre syfte och att kunna leva livet här och nu mer och mer.  Ingen har påstått att det är lätt att möta sig själv,  bara att det är värt det! Att se verkligheten precis som den är i acceptans <3

Önskar dig som läst ner hit en riktigt lugn och fin dag!
Sabina Söder

Lämna en kommentar